Står du inför ett investerings- beslut, till exempel inköp av nytt eller begagnat fordon? ÅFA Finans har lösningen för dig!

Läs mer →

Redovisning

Kontakta oss för mer information idag

Redovisningen växer

För att möta efterfrågan på ekonomitjänster har vi nyligen utökat med en konsult. Vi har därför möjlighet att återigen ta emot nya uppdrag. Vi hälsar nya som gamla kunder hjärtligt välkomna.

Stora som små företag

ÅFA Redovisning erbjuder alltid en egen kontaktperson som du diskuterar fram de bästa lösningarna med utifrån dig och ditt företags behov. Vi jobbar modernt och effektivt i molnbaserade programmen Fortnox och Visma eEkonomi. Våra konsulter står väl rustade att lämna värdefull rådgivning till fåmansbolag och enskilda firmor. ÅFA har i mer än 60 år skött mindre och större företags bokföring. Merparten av våra kunder är verksamma inom transport och entreprenad men vi har även kunder från ett flertal andra branscher och vi välkomnar givetvis alla företagare i den mån vi har rätt kompetens för uppdraget.

Hög kvalitet på redovisning och rapportering betyder inte att informationen vi lämnar till dig som kund är svår att ta till sig. ÅFAs kunder erbjuds en ekonomisk uppföljning som alla kan förstå genom ÅFA Presentation. En demoversion finns här på hemsidan.

Svensk standard för redovisningstjänster

ÅFA är anslutna till Srf konsulterna och följer branschstandarden Reko. Flera av våra medarbetare är av Srf auktoriserade redovisningskonsulter. Vi förbinder oss att följa förbundets stadgar och etiska regler vilket borgar för att ÅFA Redovisning tillämpar god redovisningssed och löpande utbildar sina konsulter inom redovisning, skatt och lön. Auktorisationen ger stort förtroende hos myndigheter, banker och andra kreditinstitut. Det är t.ex. endast auktoriserade redovisningskonsulter som är behöriga att avge en bokslutsrapport, ett kvalitetskvitto som utgör ett mycket bra underlag för kreditbedömning. För mindre bolag som valt bort revisor och därmed inte får någon revisionsberättelse är bokslutsrapporten ett alternativ. Även enskilda firmor kan få en bokslutsrapport.

Som auktoriserade redovisningskonsulter kan vi även bestyrka ditt företags ekonomi när Transportstyrelsen gör prövning av transporttillstånd för yrkesmässig trafik.

srf_konsulterna huvudlogotyp

Fortnox

verksamt-logo

Vill ni veta mer?

Maila eller ring oss så bokar vi in ett möte där vi diskuterar era behov och önskemål.