Står du inför ett investerings- beslut, till exempel inköp av nytt eller begagnat fordon? ÅFA Finans har lösningen för dig!

Läs mer →

Reko

Kontakta oss för mer information idag

Svensk standard för redovisningstjänster

En auktoriserad redovisningskonsult arbetar enligt Reko, Svensk standard för redovisningstjänster. Att följa Reko innebär kvalitetssäkrade rutiner som syftar till att allt blir rätt från början. Auktorisationen tillsammans med ett effektivt och kvalitetssäkrat arbetssätt gör att man slipper rätta i efterhand. För en auktoriserad redovisningskonsult är kravet att arbeta enligt Reko, vilket omfattar hela byråns rutiner. Vid en kvalitetskontroll kontrolleras bland annat att Reko följs och att byråns rutiner är anpassade till Reko-standarden. Kvalitetskontrollbesök görs minst vart sjätte år. ÅFA Redovisning genomgick en kvalitetskontroll i oktober 2015.

Vill ni veta mer?

Maila eller ring oss så bokar vi in ett möte där vi diskuterar era behov och önskemål.