All diesel vi erbjuder våra kunder är anpassad för vårt klimat

Diesel som säljs på den svenska marknaden finns framförallt i två olika varianter:

Diesel B7

Även kallad diesel med RME är en förnybar uppdatering av den klassiska dieseln. Det är denna diesel som normalt används i de flesta fall och även den diesel som säljs på våra bensinstationer i Sverige.

Diesel B0

I folkmun kallad blank diesel., och är ett svavelfritt drivmedel utan några förnybara inblandningar. Denna diesel är lämplig att använda för dig som har ett så kallat säsongsfordon eller båt – eller om man lagrar i en tank som står still och inte används under långa perioder.

Biodiesel (RME)

RME är ett biologiskt nedbrytbart bränsle producerat på nordiska råvaror och är anpassat för både fordon och arbetsmaskiner och kan användas i de flesta dieselmotorer. Produkten ger lägre utsläpp och kan vara ett alternativ till traditionell diesel. Kontollera alltid med fordonstillverkaren innan ni tankar biodiesel. Anpassningar måste ha gjort av framförallt slangar och packningar, men även andra komponenter i motorn. Lagringstiden för biodiesel bör aldrig vara längre än 6 månader. Lagrar man längre period en så riskerar man att få bakteritillväxt i produkten.

Färgad diesel

Båda produkterna Diesel B7 och Diesel B0 finns både som ofärgade och färgade produkter. Den färgade dieseln har en lägre skatt och får enbart användas för stationära dieselmotorer, fartyg i kommersiell drift och lok. För all annan användning gäller ofärgad diesel. Egenskaperna för den färgade dieseln är identiska med den ofärgade.

Kontaktpersoner

 

Hans Lundgren 08-687 44 44
hans.l@afaab.se
Peter Nilsson 08-687 44 45 
peter.n@afaab.se
Marcus Wendel 08-687 44 46
marcus.w@afaab.se