Eldningsolja 1 är ett bränsle avsett för uppvärmning av pannor för villor, fastigheter, lantbruk och industri.

Eldningsolja 1 E10

Eldningsolja 1 E10 är avsedd för värmeanläggningar där omgivande temperatur inte understiger 0° C.

Eldningsolja 1 E32

Eldningsolja 1 E32 är avsedd för värmeanläggningar där omgivande temperatur inte understiger -22° C under längre tid.

Kontaktpersoner

 

Hans Lundgren 08-687 44 44
hans.l@afaab.se
Peter Nilsson 08-687 44 45 
peter.n@afaab.se
Marcus Wendel 08-687 44 46
marcus.w@afaab.se