Eldningsolja

Kontakta oss för mer information idag
Finansering

Står du inför ett investerings- beslut, till exempel inköp av nytt eller begagnat fordon? ÅFA Finans har lösningen för dig!

Läs mer →

Eldningsolja 1 E10

Eldningsolja 1 E10 är avsedd för värmeanläggningar där omgivande temperatur inte understiger 0° C.

Eldningsolja 1 E32

Eldningsolja 1 E32 är avsedd för värmeanläggningar där omgivande temperatur inte understiger -22° C under längre tid.