HVO för åkeri & entreprenad

HVO - Klimatsmart diesel

HVO är en förnybar diesel med 100% förnybara råvaror. Det finns många fördelar med HVO. Den mest uppenbara är att den har en mindre påverkan på klimatet än ”vanlig” diesel. Studier visar att HVO kan ha upp till 90% mindre klimatpåverkan, genom mindre utsläpp av koldioxid. Den ger även mindre sot och partiklar i motor och partikelfilter. Detta medför att komponenter i dessa inte behöver servas eller bytas ut lika ofta, vilket även det är bra för miljön. Utöver detta är HVO inte heller giftig för vattenlevande organismer. HVO har också i flera fall visat sig prestera bättre än konventionell diesel. Det gäller speciellt när det handlar om effektivitet vid förbränning, beteende i köld, att den släpper ut mindre kallstartsrök och att den är bättre ur filtreringsperspektiv.Den HVO som säljs i Sverige är anpassad för ett nordiskt klimat. Man skulle kunna säga att HVO är en kemisk kopia av vanlig Diesel som ger dig som kund möjlighet att uppnå dina, och din kunds, klimatmål genom att minska dina utsläpp av växhusgaser.

Vad är HVO?

HVO är ett förnybart bränsle, där HVO står för hydrerade vegetabiliska oljor. Denna typ av diesel har, i stora delar, samma egenskaper som fossil diesel, och kan därmed användas i konventionella dieselmotorer. HVO uppfyller kraven enligt Klass A, i den tekniska specifikationen CEN/TS 15940. Viktigt att tänka på dock är att vissa motortillverkare inte godkänner HVO. Kontrollera att din motortillverkare har godkänt HVO som bränsle för motorn i ditt fordon. Det är viktigt att ha ett dokumenterat godkännande från motortillverkaren i detta fall, och detta gäller alla typer av fordon, från personbilar till tunga lastbilar.

 

Kontaktpersoner

 

Hans Lundgren 08-687 44 44
hans.l@afaab.se
Peter Nilsson 08-687 44 45 
peter.n@afaab.se
Marcus Wendel 08-687 44 46
marcus.w@afaab.se