HVO Diesel för åkeri & entreprenad

Kontakta oss för mer information idag
Finansering

Står du inför ett investerings- beslut, till exempel inköp av nytt eller begagnat fordon? ÅFA Finans har lösningen för dig!

Läs mer →

HVO-diesel - Klimatsmart diesel

Det finns många fördelar med HVO-diesel. Den mest uppenbara är att den har en mindre påverkan på klimatet än ”vanlig” diesel. Studier visar att HVO-diesel kan ha upp till 90% mindre klimatpåverkan, genom mindre utsläpp av koldioxid. Men den ger även mindre sot och partiklar i motor och partikelfilter. Detta medför att komponenter i dessa inte behöver servas eller bytas ut lika ofta, vilket även det är bra för miljön. Utöver detta är HVO-diesel inte heller giftig för vattenlevande organismer. HVO-diesel har också i många fall visat sig prestera bättre än konventionell diesel. Det gäller speciellt när det handlar om effektivitet vid förbränning, beteende i köld, att den släpper ut mindre kallstartsrök och att den är bättre ur filtreringsperspektiv.

Vad är HVO-diesel?

HVO-diesel är ett förnybart bränsle, där HVO står för hydrerade vegetabiliska oljor. Denna typ av diesel är till största del identisk med fossil diesel, och kan därmed användas i konventionella dieselmotorer. HVO-diesel 100 uppfyller kraven enligt Klass A, i den tekniska specifikationen CEN/TS 15940. Viktigt att tänka på dock är, att detta är en relativt ny produkt på marknaden. Det innebär att vissa motortillverkare ännu inte hunnit godkänna HVO-diesel. Kontrollera att din motortillverkare har godkänt HVO-diesel som bränsle för motorn i ditt fordon. Det är viktigt att ha ett dokumenterat godkännande från motortillverkaren i detta fall, och detta gäller alla typer av fordon, från personbilar till tunga lastbilar.

HVO Diesel 100

HVO Diesel 100 ger hög reduktion av det fossila utsläppet av koldioxid, då den till 100% är baserad på förnybar råvara. Råvaran är slakteriavfall. Produkten reducerar utsläppet av fossil koldioxid med ca 88%.