OKQ8 Diesel Bio+

Kontakta oss för mer information idag
Finansering

Står du inför ett investerings- beslut, till exempel inköp av nytt eller begagnat fordon? ÅFA Finans har lösningen för dig!

Läs mer →

Med rengörande tillsats

OKQ8 Diesel Bio+ innehåller upp till 30 % förnybar diesel. Det beräknas ge ca 35 % mindre CO2-utsläpp jämfört med 100 procent fossilt bränsle. Genom att varsamt formulera och välja de olika dieselkomponenterna och använda en rengörande och vårdande tillsats i dieseln, bibehåller motorn sin prestanda som om bilen vore ny. OKQ8:s diesel ger dig också enklare kallstarter, något som är värdefullt även ur miljöperspektiv.