Tillsatsmedel & underhåll

Kontakta oss för mer information idag
Finansering

Står du inför ett investerings- beslut, till exempel inköp av nytt eller begagnat fordon? ÅFA Finans har lösningen för dig!

Läs mer →

Specialprodukter

ÅFA kan genom samarbete med OKQ8 erbjuda ett antal specialprodukter såsom avfettning, glykol, bromsvätska och spolarvätska.
Länk till OKQ8
Produktkatalog

Avfettning

Petroleumbaserat avfettningsmedel som kan sköljas bort med vatten. OKQ8 Avfettning är av självnedbrytande typ och uppfyller Naturvårdsverkets riktlinjer beträffande separeringsförmåga.
Länk till OKQ8
Produktkatalog

Glykol

Frostskyddsvätska baserad på monoetylenglykol. Lämplig för öppna och slutna kylsystem i bensin- och dieselmotorer. Är blandbar med de flesta andra traditionella kylvätskor på marknaden.
Länk till OKQ8
Produktkatalog