Vår verksamhet

ÅFA har det mesta en yrkestransportör kan behöva i form av drivmedel, smörjmedel och ekonomitjänster. Företaget har sin verksamhet i Spånga-Lunda, Stockholm. Vår ambition är att vara öppna mot vår omvärld och ständigt svara upp mot de olika kompetensbehov som vi ställs inför.  Vår personal har gedigen erfarenhet av branschen och vet vad kunderna behöver. Vi har auktoriserade redovisningskonsulter och följer Rex, Svensk standard för redovisningsuppdrag. Att göra det lilla extra för våra kunder ligger naturligt för oss och har bidragit till långa kundrelationer genom åren.  Vi jobbar för att små och medelstora företagare ska få en enklare vardag och bättre ekonomi.

ÅFA strävar efter att i all sin verksamhet uppnå varje kunds krav och förväntningar avseende kvalitet och miljöhänsyn. Därför väljer vi omsorgsfullt leverantörer och samarbetspartners som hjälper oss att leva upp till dessa förväntningar och krav. Hos ÅFA får du en personlig kontakt.

Våra kunder

Våra kunder är allt ifrån enskilda firmor till medelstora aktiebolag och ideella föreningar. Kundkretsen är fortfarande starkt förknippad med åkerier och maskinentreprenörer samt buss-, bud- och distributionsföretag men vi har även kunder och föreningar från andra branscher. Kunderna verkar framförallt inom ABC-län med betoning på region Storstockholm.

Vår historia

ÅFA AB initierades och bildades 1955 av dåvarande chefen för Åkeriföreningen i Stockholms län, tillika entreprenören Ragnvald Heierson, för att på ett kostnadseffektivt sätt tillvarata åkarnas gemensamma intressen gällande inköp av drivmedel och allehanda förnödenheter. Ragnvald var bolagets vd och den som ledde och byggde upp verksamheten under närmare 30 år. ÅFA AB ägs av mindre och större aktörer inom åkeribranschen.

“ÅFA har det mesta en yrkestransportör kan behöva i form av drivmedel, smörjmedel och ekonomitjänster”