Audiovisuella Projekt AB

Redovisningskunder från olika branscher

Närmare 80 procent av ÅFA:s kunder kommer från åkerinäringen. Även andra verksamheter är välkomna att ta del av ÅFA:s redovis­ningstjänster och expertis inom lagar, förordningar samt företagan­de i övrigt. Ett företag som anammat det är Audiovisuella Projekt AB i Stockholm som arbetar med ljud­ och bildlösningar.
– Jag trivs med att vara företagare men jag gillar inte att hålla på med papper och bokföring. När jag startade verksam­heten för ett par år sedan kände jag att pappersarbetet skulle döda hela mitt driv, säger vd Roberth Bromér och fort­sätter:
– Då tittade jag på vad det fanns för bra lösningar och fastnade för Fortnox för att det är online och så gillar jag molntjänster. Det är enormt smidigt att använda och åtkomligt vart man än be­finner sig. Men man behöver fortfarande ha någon som tar hand om allt och via Fortnox hittade jag ÅFA.

Bra stöd ger bra business

– Jag skannar in kvitton, fakturor och liknande direkt i programmet, eller så kan jag ta ett foto på ett kvitto via en app i mobilen och mailar det direkt till en adress. Sedan går ÅFA in och bokför allt och skickar betal ler till banken osv.
Fortnox är ett modernt sätt att arbeta online och det har era funktioner som underlättar arbetet, som exempelvis fak­turering via e­post med uppföljning och utskick av påminnelser.
– ÅFA har varit en bra samarbetspart­ner under hela uppbyggnaden av mitt företag. Man kan rådfråga och få hjälp med det mesta. Allt det där som annars tar en massa tid, som hur man gör en kreditfaktura eller hanterar ett inköp från USA på rätt sätt.
– Vi har en bra relation och jag har inte haft några problem sedan jag började anlita ÅFA. Med deras hjälp kan jag kon­ centrera mig mer på min verksamhet och göra bättre business. Den enda nack­delen är att jag inte träffar ÅFA så ofta eftersom det mesta sköts online, avslutar Roberth Bromér med ett skratt.