Miljövänliga ­möjligheter för medlemmar

DKLBC vill öka andelen fossilfritt bränsle på svenska vägar. I samarbete med ÅFA har de därför öppnat två nya tank­stationer för DKLBC:s medlemmar.

Intresset för HVO har stigit, men antalet tankstationer har varit begränsat. Det sistnämnda vill DKLBC och ÅFA ändra på. Sedan en tid tillbaka har företaget två tankstationer, en i Riala och en i Rydbo strax norr om Stockholm.
– Det är en ny generation som ­köper våra varor och tjänster. Vi satsar på HVO för att vara redo för nya miljö­krav, säger Johan Lennman, vd på DKLBC AB.

Lär känna miljökraven

Rydbo-stationen är bas för DKLBC:s breda hyrlastflotta, där samtliga hyrfordon redan är tankade med drivmedlet. DKLBC vill vara föregångare för att fler ska upptäcka hur enkelt det är att ställa om till ett fossilfritt alternativ. Planen på sikt är att alla tjänste­bilar ska rulla fossilfritt.
– Att köra på HVO är ingen skillnad mot vanlig diesel. Du som satsar på HVO får möjlighet att lära känna miljö­kraven från start. Dessutom gör du en miljöinsats som automatiskt kan leda till fler körningar.

Komplett lösning från ÅFA

Tack vare ÅFA har DKLBC kunnat förverkliga idén om två HVO-tankstationer. ÅFA levererar en komplett lösning, där de bland annat sköter lagret och faktureringen. 
– ÅFA blev vår drivmedelsleverantör eftersom vi är delägare och har en relation sedan långt tillbaka. Vi ville ha en enkel lösning där allt fungerar från start. Vi ser det som en satsning för framtiden där våra markytor och anläggningar möjliggör fler tank­stationer framöver. 

Om DKLBC

• Bildades 1943 som ekonomisk ­förening och lastbilscentral.
• Är sedan länge ett aktiebolag med 112 delägare och drivs fortsatt som en lastbilcentral.
• Ägarna disponerar totalt 330 fordon varav 165 lastbilar och 165 maskiner.
• DKLBC bedriver berg-, grus- och torvtäkt samt deponiverksamhet.
• Företaget har 3 parkeringsanläggningar i norra Stockholm.
• KMTA (Kvalitet, Miljö, Transportsäkerhet, Arbetsmiljö) är en viktig del i företagets service till delägarna.