Miljövänliga drivmedel öppnar för nya utmaningar

I familjeföretagen Pålgårds Åkeri AB och Pålgård & Söner Kran AB har transporter inom skog, papper och timmer varit i fokus under decennier. Tillsammans med ÅFA fortsätter jakten på det mest miljövänliga bränslet.

Ulrika Pålgårds farfarsfar startade Pålgårds Åkeri redan under 1930-talet för att köra skogstransporter. Senare utökade åkeriet med papperstransporter och kranverksamhet. Fyra generationer Pålgårdare varit aktiva i företaget sedan starten där både familjebanden såväl som företagen står starka.

– Vi har lång erfarenhet av branschen och driver idag både åkeri och kranverksamhet. De går hand i hand, säger miljösamordnare Ulrika Pålgård.

Från Falköping, till Torsby och upp till Borlänge sträcker sig Pålgårds upptagningsområde. Dessutom har de 80 anställda till lastning och lossning vid hamnar i Baltikum. I Sverige är skogsverksamheten fortfarande störst, men bolagen har en stor maskinpark för varje kunds enskilda behov.

– Vi har allt från truckar till hjullastare som vi enkelt kan flytta och transportera till våra kunder. En stor maskinpark gör att vi dels blir mer flexibla men också har väl anpassade maskiner beroende på vilket jobb de ska utföra, säger Ulrika.

Genom åren ökar kraven ständigt på miljövänliga drivmedel. Där spelar Pålgårds långa samarbete med ÅFA en viktig roll.

– ÅFA har god erfarenhet i att utveckla drivmedel vilket känns tryggt. I dagsläget använder vi förnyelsebar diesel i den mån det går, säger Ulrika.

VAD ÄR VIKTIGT FÖR ER I SAMARBETET MED ÅFA?

– Snabba leveranser om tanken tar slut i förtid. Vår verksamhet fungerar inte utan drivmedel, och står helt still om det sker. Dessutom uppskattar vi de snabba svaren vi får på mail eller telefon vid frågor och funderingar. ÅFA levererar också miljövänlig diesel, vilket är viktigt för både oss och våra kunder. På Pålgårds ligger ständigt fokus på att driva företagen med kvalitet- och miljötänk och genom det vara öppna för nya utmaningar i framtiden.