Stordrift med diesel i tankarna

Vadsbo-gruppen är samverkan mellan sju lantbrukare i Mariestad, Töreboda och Skövde. Verksamheten består av mjölkproduktion, ekologisk växtodling och konventionell framställning av biogas. Gödsel från drygt 1300 kor går till produktion av biogas, vars processer förbättrar gödseln för näring till växtodlingen som bland annat ger foder till korna.

Våra tre verksamhetsgrenar är beroende av varandra och skapar ett viktigt samspel, säger Mick Thorsen som är driftledare på Vadsbo Växtodling. Trots stora utmaningar med energipriser som haft eget liv hade vi förmåga att komma ur 2022 med ett väldigt bra resultat.
– Oavsett om vi pratar växtodling eller mjölk har vi utmaningar att ta tag i. Det är världsmarknaden som styr vilka priser vi får för det vi producerar. De produkter vi köper in påverkar naturligtvis resultatet, som extra gödsel för grödorna och diesel till maskinerna.

Mycket pengar att spara

Gruppens tre bolag Vadsbo Växtodling, Vadsbo Mjölk och Vadsbo Biogas gör tillsammans av med cirka 350 kubik diesel under ett år. – För oss betyder det mycket om vi kan spara 10–20 öre per liter diesel, menar Mick Thorsen. Diesel är en tung post som framför allt är kopplad till växtsäsongen. Vi har nio egna dieseltankar placerade på sju olika ställen. Jag sköter själv beställningarna via ÅFA och det är viktigt att ha koll så vi inte går tomma någonstans. 

Bra pris och hög leveranssäkerhet

Vadsbo har haft ÅFA som samarbetspartner för dieselleveranser under många år. – Vi får leveranser från olika oljebolag beroende på bästa pris och det är ÅFA som sköter den delen. Diesel i tankarna är verksamhetskritiskt för oss och jag tycker ÅFA sköter det jättebra. Även när vi suttit illa till och fått tomt har ÅFA sett till att få fram leveranser på kort tid.
– ÅFA är snabba att återkoppla med svar när jag behöver. Har en bil problem med att ta sig fram ringer de och meddelar direkt och frågar hur det ligger till för mig. Det bästa med ÅFA är att det är så enkelt att få leveranser i rätt tid.
– Under åren har vi naturligtvis kollat om det funnits andra konkurrenskraftiga alternativ. När vi gjort sammanställningen har det ändå varit ÅFA som varit billigast, avslutar Mick Thorsen.