Drivmedel till en bred maskinflora

VSM Entreprenad har en omfattande verksamhet inom infrastruktur och krossning i bergtäkter. De håller igång mer än 130 maskiner på ett 30-tal arbetsplatser, vilket ställer stora krav på leveranserna av drivmedel.

– Vi har haft ÅFA på drivmedel ända sedan mitten av 80-talet, berättar Jonas Degerman som sköter administrationen på VSM. Priset är grundbulten och så är det lättare och mindre stelbent att prata med ÅFA. Säger jag att vi vill ha två kubik på måndag till en adress så bli det så.Vi behöver aldrig pruta heller utan vet att vi får ett bra pris. VSM Entreprenad handlar drivmedel för omkring 36 miljoner kronor per år.
– Jag sparar mycket tid och nerver med ÅFA. Kommer inte en leverans så tar ÅFA tag i det och jag slipper att sitta i telefonköer. De har även bra kontakter ute i landet och kan ringa någon åkare som kanske kan ställa upp om vi får tomt. Det är ändå oljebolaget som tjänar på det i slutänden, men väldigt värdefullt för oss.