”Vi behöver serviceminded leverantörer”

Gården Wiggeby ligger vackert belägen på Färingsö inom Ekerö kommun. Här bedriver Wiggeby Jordbruk AB en expansiv verksamhet som bland annat omfattar jordbruk på cirka 1 100 hektar jordbruksmark och återvinning av organiskt material. Maskinerna ska rulla och verksamheten är helt beroende av att leveranserna av drivmedel kommer som de ska.

Det är full fart på gården när vi besöker Wiggeby Jordbruk. Men vi lyckas få tag på delägaren Jonas Andersson för en pratstund.

– Wiggeby Jordbruk ligger mitt i epicentrum av hästsverige och vi är kanske mest kända för att vi tar emot stora mängder hästgödsel för vidare förädling för att få ett kretslopp i verksamheten och att vi är producenter av hästfoder. En tredjedel av jordbruksarealen är vall till hästar, en tredjedel är spannmål och en tredjedel är maltkorn, höstoljeväxter och ärtor, berättar Jonas. På Wiggeby finns även naturbetesmark som betas av egna Highland Cattle som bidrar till att hålla landskapet levande. I verksamheten ingår dessutom entreprenadverksamhet, lokaluthyrning samt en del skogsbruk.

– Inom återvinningsdelen vi tar emot ris, stubbar, stockar, jordmassor och hästgödsel. Det handlar exempelvis om 20 000 ton hästgödsel som vi delvis hygieniserar till jordförbättring och resterande sprids på åkermark. Stubbar blir flis och vi producerar en stor del planterings- och anläggningsjord.

Verksamhetskritiska leveranser

Det är inom jordbruket ÅFA kommer in med leveranser av diesel, smörjmedel och AdBlue.

– Samarbetet med ÅFA började för ca 30 år sedan, när Wiggeby och en grupp andra lantbrukare gick ihop på Mälaröarna för att göra en gemensam upphandling av drivmedel, vilket idag har fortsatt med ÅFA som vann den upphandlingen, säger Jonas.

– Här gör vi av med cirka 70 000 liter diesel per år, där det mesta naturligtvis går åt under skördetid. Där är vi helt beroende av att leveranserna kommer i tid. Dessutom är det viktigt att vi har smörjmedel på plats när maskinerna ska servas.

– Vi har så omfattande verksamhet och behöver serviceminded leverantörer som hjälper oss och där tycker jag att ÅFA sköter det galant. Prismässigt ligger de bra till och det är skönt att ha ett ställe att kontakta istället för att ringa runt och leta ören.

– Det har hänt att ÅFA har styrt om en leverans när vi suttit i skiten under skörden. De är alltid tillgängliga för att hjälpa oss, även ibland utanför kontorstid för att lösa våra problem. ÅFA:s service är på topp och i slutänden handlar det om att vi får leveranser som håller vår verksamhet igång.