Redovisningskonsulter inom åkeri & entreprenad

Stora som små företag

ÅFA Redovisning erbjuder alltid en egen kontaktperson som du diskuterar fram de bästa lösningarna med utifrån dig och ditt företags behov. Vi jobbar modernt och effektivt i molnbaserade programmet Fortnox. Våra konsulter står väl rustade att lämna värdefull rådgivning till fåmansbolag och enskilda firmor. ÅFA har i mer än 60 år skött mindre och större företags bokföring. Merparten av våra kunder är verksamma inom transport och entreprenad men vi har även kunder från ett flertal andra branscher och vi välkomnar givetvis alla företagare i den mån vi har rätt kompetens för uppdraget.

Svensk standard för redovisningsuppdrag – Rex

ÅFA är anslutna till Srf konsulterna och följer branschstandarden Rex. Flera av våra medarbetare är av Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter och Certifierade Affärsrådgivare. Vi förbinder oss att följa förbundets stadgar och etiska regler vilket borgar för att ÅFA Redovisning tillämpar god redovisningssed och löpande utbildar sina konsulter inom redovisning, skatt och lön. Auktorisationen ger stort förtroende hos myndigheter, banker och andra kreditinstitut. Det är t.ex. endast auktoriserade redovisningskonsulter som är behöriga att avge en Rapport om årsredovisning eller årsbokslut, ett kvalitetskvitto som utgör ett mycket bra underlag för kreditbedömning. För mindre bolag som valt bort revisor och därmed inte får någon revisionsberättelse är rapporten ett alternativ. Även enskilda firmor kan få denna rapport.

Som auktoriserade redovisningskonsulter kan vi även bestyrka ditt företags ekonomi när Transportstyrelsen gör prövning av transporttillstånd för yrkesmässig trafik eller när du behöver utöka med fler fordon.

 

 

Kontaktperson

Linda Thorsell 08-687 44 35
linda.thorsell@afaab.se

 

“...bara auktoriserade redovisningskonsulter som är behöriga att avge en Rapport om årsredovisning/årsbokslut.”