Årsredovisningar inom åkeri och entreprenad

Årsredovisningar kan upprättas på olika sätt

De flesta företagsformer, beroende på storlek, behöver även upprätta en årsredovisning som ska registreras hos Bolagsverket. Beroende på vilket regelverk man tillämpar för sitt företag (t ex K2 eller K3) ska årsredovisningen upprättas på olika sätt. Vi ser även till att den blir föremål för revision om företaget har en utsedd revisor och att årsredovisningen lämnas till Bolagsverket i tid.

Kontaktperson

Linda Thorsell 08-687 44 35
linda.thorsell@afaab.se