Bokslut inom åkeri & entreprenad

Vi hjälper er med bokslut

Alla företag och föreningar behöver avsluta året med ett bokslut. Reglerna för hur bokslutet ska upprättas är olika för olika företagsformer. Arbetet påverkas både av regler för skatter och redovisning. Hos ÅFA får du hjälp att upprätta bokslut för ditt företag oavsett företagsform. Vi går igenom vilka olika alternativ som finns gällande resultat, skatt och ev. aktieutdelning.

Vi upprättar förstås även periodbokslut. Oavsett om vi sköter den löpande redovisningen eller om du sköter den själv så kan vi upprätta bokslut när det blir dags.

Rapport om årsredovisning/årsbokslut

År 2010 avskaffades den lagstadgade revisionsplikten för mindre aktiebolag. Aktiebolag som valt bort sin revisor får ingen revisionsberättelse. Istället finns möjlighet att få en rapport som kvalitetsbevis för företagets redovisning en s.k. Rapport om årsredovisning/årsbokslut. Enbart en auktoriserad redovisningskonsult som arbetar enligt kraven i Svensk standard för redovisningstjänster, Rex, kan avge en sådan rapport. Rapporten anger att redovisningen är kontrollerad, avstämd och rimlighetsbedömd i enlighet med dessa kvalitetskrav. En ytterligare förutsättning för att kunna avge en Rapport om årsredovisning/årsbokslut är att företaget och den auktoriserade redovisningskonsulten har upprättat ett uppdragsavtal som definierar arbetsprocessen och arbetsfördelningen så att kraven i Rex uppfylls. Med andra ord beskriver det förutsättningarna för hur uppdraget ska skötas, vem som gör vad och när.

Lagändringen om avskaffad revisionsplikt omfattar privata aktiebolag som varaktigt under två år inte överstiger mer än ett av följande gränsvärden:

  • nettoomsättning om 3 miljoner kronor
  • balansomslutningen om 1,5 miljoner kronor
  • 3 anställda

Kontaktperson

Linda Thorsell 08-687 44 35
linda.thorsell@afaab.se