Deklaration & skattedeklaration

Inkomstdeklarationer

När bokslutet och ev. årsredovisning är undertecknad ska en inkomstdeklaration lämnas in till Skatteverket. Det hjälper vi givetvis till med. Enskilda firmor och privatpersoner ska lämna inkomstdeklaration i början av maj. Övriga företagsformer ska lämna in sin inkomstdeklaration 6-9 månader efter avslutat räkenskapsår beroende på vilken månad det avslutas. Men detta håller vi reda på åt dig. Vi gör även deklarationer till delägare och andra privatpersoner som behöver hjälp. Det kan vara krångligt att deklarera försäljning av bostad, aktier m.m. Våra konsulter har den kunskap som behövs.

K10:a
Delägare i fåmansbolag behöver bifoga en K10-blankett till sin privata inkomstdeklaration. Den hjälper vi till att upprätta till dig.

Kontaktperson

Linda Thorsell 08-687 44 35
linda.thorsell@afaab.se