Rex - Svensk standard för redovisningstjänster

Svensk standard för redovisningsuppdrag

En auktoriserad redovisningskonsult måste arbeta enligt Rex, Svensk standard för redovisningsuppdrag. Det gäller även övriga medarbetare på en auktoriserad redovisningsbyrå som deltar i redovisningsuppdrag. Att följa Rex innebär att arbeta enligt kvalitetssäkrade rutiner som syftar till att allt blir rätt från början. Auktorisationen tillsammans med ett effektivt och kvalitetssäkrat arbetssätt gör att man slipper rätta i efterhand. En auktoriserad redovisningskonsult genomgår vidareutbildning 60 timmar under en 3-års period. Det sker förändringar inom området redovisning, lön och skatt varje år som man måste hålla sig uppdaterad om.

Rätt kompetens

Ett redovisningsföretag får enligt Rex bara anta uppdrag som man har eller kan skaffa rätt kompetens för. Viktigt är också att man har tillgängliga resurser för uppdraget och för uppdragsgivarens behov. Förutsättningarna för uppdraget ska omprövas löpande. För att kunna utföra uppdraget med hög kvalitet måste redovisningskonsulten ha kunskap om uppdragsgivarens verksamhet. Det är en förutsättning för att förstå och hantera de händelser och transaktioner som kan ha väsentligt påverkan på uppdragsgivarens redovisning. Självklart har redovisningsföretagets konsulter tystnadsplikt. Eventuella undantag framgår av uppdragsavtalet.

Uppdragsavtal

Vi upprättar uppdragsavtal med samtliga redovisningskunder. Där beskrivs uppdragets omfattning och arbetsfördelningen mellan ÅFA och uppdragsgivaren och vilka villkor som gäller. Redovisningskonsulten får genom uppdragsavtalet ett ansvar mot uppdragsgivaren att utföra vissa arbetsuppgifter. Det är dock alltid uppdragsgivaren som ytterst ansvarar för företagets redovisning.

Kvalitetskontroll

Vid en kvalitetskontroll kontrolleras bland annat att Rex följs och att byråns rutiner är anpassade till Rex-standarden. Kvalitetskontrollbesök görs av Srf konsulterna minst vart sjätte år. ÅFA Redovisning genomgick senast en kvalitetskontroll år 2021.

Kontaktperson

Linda Thorsell 08-687 44 35
linda.thorsell@afaab.se