Trafiktillstånd för åkeri & distribution

Prövning av ekonomiska resurser när du ansöker om trafiktillstånd

Du som ska ansöka om yrkestrafiktillstånd måste visa att ditt företag har tillräckliga ekonomiska resurser för att starta och driva verksamheten. Den sökande måste ha kapital och reserver på motsvarande minst 9000 euro för ett fordon och 5000 euro för varje fordon som tillkommer därutöver. De ekonomiska resurserna ska styrkas med uppgifter som är grundade på årliga räkenskaper och som är bestyrkta av en auktoriserad eller godkänd revisor eller auktoriserad redovisningskonsult. Det behöver alltså göras ett delårsbokslut och det kan ÅFAs redovisningskonsulter hjälpa till med eftersom flertalet av ÅFAs redovisningskonsulter är auktoriserade genom Srf konsulterna.

Det är alls inget krav att du är kund hos ÅFA sedan tidigare. Hör av dig till oss så hjälper vi dig med prövningen av företagets ekonomi. ÅFA kan dock inte tillhandahålla trafikansvariga konsulter.

Frågor kring själva ansökan och krav för att bli godkänd som trafikansvarig får du information om hos Transportstyrelsen och branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag. Om du har frågor kring utbildning för att bli trafikansvarig och kunna bedriva åkeriverksamhet kontaktar du Sveriges Åkeriföretag.

Trafiktillstånd Transportstyrelsen

Sveriges Åkeriföretag

 

Kontaktperson

Linda Thorsell 08-687 44 35
linda.thorsell@afaab.se