Trafiktillstånd för åkeri & distribution

Kontakta oss för mer information idag
Finansering

Står du inför ett investerings- beslut, till exempel inköp av nytt eller begagnat fordon? ÅFA Finans har lösningen för dig!

Läs mer →

Ekonomiska resurser

Du som ansöker om yrkestrafiktillstånd ska visa att du (företaget) har tillräckliga ekonomiska resurser för att starta och driva företaget. Den sökande ska ha kapital och reserver på minst 9000 euro för ett fordon och 5000 euro för varje fordon som tillkommer därutöver. Transportstyrelsen fastställer kursen i svenska kronor inför varje kalenderår. De ekonomiska resurserna ska styrkas med uppgifter som är grundade på årliga räkenskaper som är bestyrkta av en auktoriserad eller godkänd revisor eller auktoriserad redovisningskonsult. Det behöver alltså göras ett delårsbokslut.

Flera av våra redovisningskonsulter på ÅFA är auktoriserade genom Srf konsulterna. Det innebär bl.a. att vi får bestyrka företagets räkenskaper vid prövning av trafiktillstånd för yrkesmässig trafik hos Transportstyrelsen. Det är alls inget krav att du är kund hos ÅFA sedan tidigare. Hör av dig till oss så hjälper vi dig med ansökan.

Om du har frågor kring utbildning och ansökan för att bli trafikansvarig och kunna bedriva åkeriverksamhet ska du kontakta Sveriges Åkeriföretag.  

Trafiktillstånd Transportstyrelsen

Sveriges Åkeriföretag