Vägen till säkra transporter av farligt gods

Transporter av farligt gods omgärdas av ett omfattande regelverk som ska hanteras på rätt sätt. Här finns inget utrymme att gissa och det kan vara svårt att navigera i regelverket. Gör man fel kan det få svåra konsekvenser. Här kommer Active Safety in för rådgivning och utbildningar inom transport av farligt gods & säkerhet.   

– Active Safety verkar som Säkerhets­rådgivare och utbildar i alla transportslag för alla typer av medarbetare, säger Åsa Stenberg som är vd på Active Safety. Det handlar om juridik och regler som vi omsätter till praktik ute hos våra kunder, anpassade för att hjälpa dem att få transporterna utförda på ett säkert och lagenligt sätt.

Det är lagstadgat att utbilda medarbetare i transport av farligt gods och vissa minimikrav ska uppfyllas. Active Safety har såväl öppet kursprogram som företagsanpassade lösningar.

Active Safety lotsar rätt

– Varje företag är unikt och oavsett frågeställning kan man komma till oss.  

– Det är tillfredsställande att få något som många upplever som krångligt att bli smidigt för företagen, utan att det blir för tungt att genomföra. I slutänden handlar det om att transporterna ska genomföras säkert för alla inblandade, betonar Åsa Stenberg.

Läs mer på activesafety.se eller kontakta Åsa Stenberg på 08-687 44 22.