Advokatfirman Berlin hjälper ÅFA:s kunder

Samarbetet mellan ÅFA och Advokatfirman Berlin började då ÅFA själva behövde stöttning i en juridisk fråga. Idag har samarbetet utvidgats till att omfatta ÅFA:s egna kunder, som får en rabatt när man behöver konsultera en juridisk rådgivare.

– Berlin har lång erfarenhet av att jobba med små samt medelstora och huvudsakligen ägarledda företag, berättar advokat Henrik Jansson på firman. Vi hjälper även privatpersoner i olika privaträttsliga ärenden. På firman är vi fem jurister som arbetar väldigt brett, lite som den gamla advokatbyrån på en mindre ort.

Håller föredrag

– Det är många problem man kan stöta på som företagare. Ett ärende kan exempelvis handla om allt från enklare fordringsärenden, till försäljning av ett bolag. Det kan vara en faktura som inte blir betald, eller att man vill få hjälp med att se över ett samarbetsavtal.

Utöver rabatten till ÅFA:s kunder kommer Advokatfirman Berlin hålla föredrag vid event som ÅFA arrangerar. Det kan handla om nyheter och olika ämnen som kan vara intressanta att belysa.
 

  

Henrik Jansson