Välj rätt försäkring

Stöldriskerna i samhället har ökat och därför är det viktigt att ha en bra försäkring för såväl verksamheten som för bilar och maskiner. Försäkringsbolagen har olika lösningar och premier kopplade till det. För att kunna göra rätt val kan det vara bra att ha en erfaren försäkringsmäklare att luta sig mot.

Pontus Sjögren på Max Matthiessen är välkänd person i branschen och specialiserad på försäkringar för åkerier.

– Som försäkringsmäklare är jag inte knuten till något specifikt försäkringsbolag, betonar Pontus Sjögreen. Jag är till hundra procent knuten till kunden och min uppgift är att vägleda till en så bra lösning som möjligt.

– Jag informerar mina kunder om hur försäkringsbolagen tänker. Förstår man det är det lättare att se om en premie är rimlig eller inte. Efter 17 år som försäkringsmäklare vet jag hur mycket exempelvis en lastbil ska kosta i premie.

Tänk på helheten

– Det är viktigt att åkeriet inte bara tänker på det som rullar, utan att man har ett fullgott skydd vad gäller rörelsen också. Något som glöms bort ibland är transportöransvarsförsäkring. Det kan bli tråkigt när gods har skadats om det inte har gjorts upp innan vilket skydd godset har haft under transporten. Något Pontus gärna vill göra är att åka ut till sina kunder och träffa dem fysiskt på plats.

– Jag kan bidra att med andra ögon hjälpa till med skadeförebyggande åtgärder. Det kan handla om stöldrisker och eftersatt brandskydd på kontoret eller i andra delar av företaget. Allt för att skapa trygghet i verksamheten.