Osséen Försäkringsmäklare

Välkänd profil i ­försäkringsbranschen

Pontus Sjögreen klev in i försäkringsbranschen 1985 och har ­sedan dess arbetat på fem olika försäkringsbolag, senast tio år på Trygg Hansa med inriktning på ­yrkestrafik. Idag är Pontus samarbetspartner till ÅFA som representant för OSSÈEN Försäkringsmäklare.

– Vi är idag sex personer på OSSÈEN Försäkringsmäklare. Här har alla sin ­specialitet och min är förstås att hjälpa åkerier med berörda försäkrings­frågor, upphandlingar, rådgivning, skadestop med mera. Ett fantastiskt roligt och givande jobb, säger Pontus Sjögreen.
– När försäkringsbranschen blir mer ­digitaliserad och automatiserad ser jag ett ökat behov från företagare att ha en personlig försäkringskontakt. Det är både ­roligt och viktigt att träffa kunder och se verksamheten på plats för att kunna peka mot rätt försäkringar.

Bättre lösning med ­försäkrings­mäklare

På frågan om det är ekonomisk försvarbart att anlita en försäkringsmäklare, ­svarar Pontus Sjögreen:
– Många tror att det innebär en mer­kostnad, men så är det inte. De betalar ­redan idag en förmedlingskostnad till försäkrings­bolaget som är inräknad i ­premien, så det blir plus minus noll. 
– Sannolikheten att kunden får en bättre försäkringslösning ökar där­emot markant, eftersom en direkt­säljare jobbar för ett ­försäkrings-
bolag och jag jobbar till 100 ­ procent för kunden som försäkringsmäklare.