PerformIQ

Kontakta oss för mer information idag
Finansering

Står du inför ett investerings- beslut, till exempel inköp av nytt eller begagnat fordon? ÅFA Finans har lösningen för dig!

Läs mer →

PerformIQ – Personal med idrottens egenskaper

Rekrytering och Bemanning

ÅFA jobbar aktivt med att utveckla samarbeten med partners som kan vara av nytta för verksamhetens kunder. Som ett led i detta har PerformIQ – Personal med idrottens egenskaper lagts till listan. PerformIQ hjälper företag att öka företags produktivitet och konkurrenskraft genom profe­ssionella rekryterings-­ och bemanningsprocesser med kandidater som har egenskaper från idrotten. Egenskaper som ansvar, teamkänsla och dedikation. PerformIQ gör rekryteringar av såväl yrkesarbetare som tjänstemän. ÅFA fungerar både som speaking partner och förmedlande lots till PerformIQs tjänster.

Kontakt: 08-515 12 000, sjostaden@performiq.se