SafetyNet

Kontakta oss för mer information idag
Finansering

Står du inför ett investerings- beslut, till exempel inköp av nytt eller begagnat fordon? ÅFA Finans har lösningen för dig!

Läs mer →

SafetyNet

Molnbaserad portal underlättar för åkare

SafetyNet är en digital plattform för arbetsmiljö, kvalitet och säkerhet. Systemet handlar om att komma bort från penna, papper och pärm, samt att registrera saker direkt. SafetyNet passar speciellt bra för åkerier och andra företag som har många mobila medarbetare. 

SafetyNet kommer från Danmark där systemet är vida utbrett och används av kommuner, landsting samt 25 procent av stora företag med över 300 anställda.
– För användaren är systemet väldigt lätt att hantera, menar Anders Andersson på Axintor som marknadsför SafetyNet i Sverige. Utifrån sin telefon eller platta kan man registrera ärenden såväl online som offline i en app. Det kan handla om ärenden såsom tillbud och riskobservationer, registrering av försäkringsskador, felanmälningar på bilen, kundreklamationer och avvikelser, förbättringsförslag, överlast och mycket mer. Man kan även ha digitala checklistor i form av egenkontroller, fordonskontroller etc.
– Vi ska ha en plattform för åkare som hela tiden förbättras och utvecklas efter åkarnas krav och önskemål. En användbar funktion är exempelvis att man kan få GPS-koordinater från där ärendet registrerades.

Tunga referenser för SafetyNet
SafetyNet är nytt i Sverige men används redan av Carlsberg som har det på alla förare. En annan referens är ett åkeri i Västerås, MLC, med 30 lastbilar.
– Idag ställer stora företag, byggbolag, kommuner och landsting krav på att även mindre företag ska ha kvalitets- och miljösystem att jobba strukturerat med. Det är en utmaning om man inte har egna administrativa resurser. Men då gäller det att jobba smart istället, uttrycker Anders Andersson.
– När kunder börjar ställa krav på att man ska ISO-certifiera sig så finns det en plattform som är gjord för det. Jag säger inte att det är plug and play att ISO-certifiera sig men med SafetyNet så får man väldigt mycket på köpet. Resten hjälper vi på Axintor till med för företag som vill certifiera sig enligt FR2000, ISO9001 och ISO14001. Samarbetet med Axintor är ett led i ÅFA:s intention att erbjuda smidiga och nyttiga lösningar till sina kunder.

www.axintor.se