Kalkylera för lönsamhet

Åkerinäringen står inför lönsamhetsutmaningar på grund av ökande kostnader och den rådande konjunkturen. Oundvikligen blir det så att vissa åkerier måste skära ner. Då gäller det att ha koll på affärerna för att veta vilka körningar eller vilka bilar som behöver tas bort, så man skär i rätt ände.

En som kan berätta mer om transportekonomi är Ingemar Resare. Under sina 19 år på Sveriges Åkeriföretag, varav de sista tio åren som regionchef, tog han bland annat fram verktyg för transportkalkylering och klimatredovisning.
– Ofta börjar man i fel ände när man ska se på vad man får för en viss transport, menar Ingemar Resare. Man tittar på vad andra tar och så lägger man sig på en bra nivå. Sedan är frågan om man själv har rätt förutsättningar för att lyckas med körningen med den kostnadsbild som finns i branschen. Det finns många åkerier som jobbar med lönsamhetsfrågorna, men fler behöver göra det för att kunna lyfta den affärsmässiga nivån i åkerinäringen.

Kostnader och intäkter i perspektiv

– Det handlar om att strukturera upp intäkter samt alla kostnader och ställa dem emot varandra i ett kalkylperspektiv. Kalkylerade kostnader för däck till exempel ska tas under hela perioden de används och inte vid själva inköpet. Det är samma med reparationer och service. Det gäller att ta höjd för alla tider och kostnader, först då kan man se om en körning är lönsam eller inte. Många åkerier har en lastbilscentral som sköter försäljningen av transporterna. För att kunna föra en konstruktiv diskussion med sin lastbilscentral är det viktigt att själv räkna på sina transporter för att veta vad det kostar det egna åkeriet. Man har alltid ett ansvar att titta på lönsamheten utifrån de egna förutsättningarna.

Ett steg i rätt riktning

– För att komma igång med det här är mitt råd att gå en utbildning hos Sveriges Åkeriföretag. Då får du grunden till att förstå hur man ska hantera kostnadsberäkningar och hur man jobbar med kalkylerna. Mitt andra råd är att kontakta en konsult som kan hjälpa till med det här, säger Ingemar Resare och tillägger:
– Jag ställer gärna upp som bollplank för att lotsa åkerierna rätt i början. Det kan handla om att peka mot en konsult, eller lägga förslag till vad som behöver göras och tas tag i.
– Det bokföringsmässiga löser ekonomerna och redovisningsbyrån. När det sedan handlar om att efterkalkylera måste man själv jobba med kalkylerna i botten för att kunna förstå hur resursanvändningen ser ut i relation till de intäkter man har.

Ingemar Resare delar gärna med sig av sin erfarenhet inom transportekonomi