AdBlue minskar utsläppen av kväveoxider (NOx) i fordon utrustade med SCR-teknik

AdBlue omvandlar skadlig kväveoxid från din dieselmotor till ofarligt kväve och ånga. Därför minskas utsläppen av kväveoxider (NOx) avsevärt, en av de största källorna till föroreningar i atmosfären och smog i våra städer. AdBlue är en ofarlig substans som är enkel att använda. Produkten är inte ett bränsle eller ett bränsletillskott, utan en urealösning med hög renhet som fylls på i den särskilda AdBlue-tanken på fordonet.
Alla moderna dieselfordon använder SCR-teknik i avgassystemet. Med SCR-teknik reduceras utsläppen av kväveoxider (NOx) med hjälp av en katalysator. SCR-tekniken kan ge en minskning av NOx i förbränningsprocessen på upp till 95 % och anpassad till den nya striktare lagstiftningen. SCR-processen är den mest effektiva tekniken eftersom den ger bäst omvandlingseffekt.

AdBlue genom ÅFA

Du kan köpa AdBlue från en mängd bensinstationer antingen i dunk eller från pump. AdBlue kan även levereras direkt till er, antingen i bulk från tankbil eller förpackat i IBC-behållare (1000 liter), på fat 210 liter eller 5-, 10- eller 25-liters dunk. Den AdBlue du köper från ÅFA är tillverkad av hög kvalitet enligt den globala ISO-standarden.

På senare år har vissa Adblue användare fått problem med avlagringar i tanken på fordonet. Detta kan man själv avhjälpa genom att hälla i ett tillsatsmedel, kallat Crystal Clean Protect, i tanken. Även denna produkt köper du från ÅFA.

Kontaktpersoner

 

Hans Lundgren 08-687 44 44
hans.l@afaab.se
Peter Nilsson 08-687 44 45 
peter.n@afaab.se
Marcus Wendel 08-687 44 46
marcus.w@afaab.se