AdBlue

Kontakta oss för mer information idag
Finansering

Står du inför ett investerings- beslut, till exempel inköp av nytt eller begagnat fordon? ÅFA Finans har lösningen för dig!

Läs mer →

AdBlue minskar utsläppen av kväveoxider (NOx) i fordon utrustade med SCR-teknik

AdBlue omvandlar skadlig kväveoxid från din dieselmotor till ofarligt kväve och ånga. Därför minskas utsläppen av kväveoxider (NOx) avsevärt, en av de största källorna till föroreningar i atmosfären och smog i våra städer. AdBlue är en ofarlig substans som är enkel att använda. Produkten är inte ett bränsle eller ett bränsletillskott, utan en urealösning med hög renhet som fylls på i den särskilda AdBlue-tanken på fordonet.
Allt fler dieselfordon har nu SCR-teknik i avgassystemet. Med SCR-teknik reduceras utsläppen av kväveoxider (NOx) med hjälp av en katalysator. SCR-tekniken kan ge en minskning av NOx i förbränningsprocessen på upp till 95 % och anpassad till den nya striktare lagstiftningen. SCR-processen är den mest effektiva tekniken eftersom den ger bäst omvandlingseffekt.

AdBlue genom ÅFA

Du kan köpa AdBlue från en mängd bensinstationer världen över. AdBlue kan även levereras direkt till din depå, antingen i bulk från tankbil eller förpackat i IBC-behållare (1000 liter), på fat 210 liter eller 5-, 10- eller 25-liters dunk.
Den AdBlue vår leverantör Arom-Dekor tillverkar är av hög kvalitet enligt den globala ISO-standarden.
Mer info om AdBlue hittar du hos Arom-Dekor Kemi.

Kontaktpersoner

Peter Nilsson 08-687 44 45
peter.n@afaab.se

 
Tommy Åström 08-687 44 46
tommy.a@afaab.se